ett personligt val
Byggingenjör / Tekniska
Petra Birgersson

Ring 044 750 00

Byggingenjör / Tekniska rådgivare

Det är av misstagen man lär sig. Men kan man med hjälp av andras goda råd och erfarenheter undvika de stora misstagen är mycket vunnet. Att veta när det är dags att ställa en viktig fråga spar inte bara tid och pengar, utan skänker också mycket arbetsglädje. Och vi vill ha glada och stolta medarbetare som utför ett gott hantverksarbete.

Bygg

 

Bygga rätt från början

När vi åtar oss att utföra byggtjänster för din räkning är det vikigt att vi är överens om hur och när arbetet ska utföras. Före byggstart har vi gått igenom arbetet med vår byggledare och vi har upprättat en materialspecifikation. Den utgör sedan underlag för beställning och inköp av byggmaterial. I den mån arbetet omfattar Schaktning, VVS, El-arbeten mm så är dessa entreprenörer redan kontaktade och bokade.

Tillverkare av byggnadskomponenter och materialleverantörer upprättar alltid monterings- och materialanvisningar. Det är viktigt att alla i byggarbetsteamet före byggstart är uppdaterade på dessa handlingar. Att rätta till misstag i efterhand är både tidskrävande och dyrt. Har det gått flera år innan felen uppdagas kan det dessutom bli svårt att påvisa vem som faktiskt har orsakat felet eller skadan.

Byggingenjör Roland Eriksson

Roland Eriksson - Byggingenjör - Torsbacka Bygg AB
Då förhållandena kan skifta mycket från hus till hus gäller det att både välja rätt material och rätt metod att utföra arbetet på. Vi har valt att ha ett fortlöpande samarbete med Byggingenjör Roland Eriksson. Vi samråder med honom vid behov för att säkerställa kvalitén i de arbeten vi utför. Vi vill så långt som möjligt undvika att bygga in fel som kan leda till framtida reklamationer. Kontakten med Roland ser vi också som en viktig internutbildning och kompetensutveckling av oss själva.

Roland har mycket lång och bred erfarenhet av frågeställningar som rör, inte bara villaägare, utan också av industri- och hyresfastigheter. Särskilt värdefullt för oss är att han under årens lopp har hanterat ett stort antal försäkringsärenden gällande skador på hus och hem. Därigenom har han skaffat sig gedigna erfarenheter, inte minst när det gäller fuktskador och hur dessa kan förebyggas.

Kontrollansvarig: Riksbehörig med certifikat SC0926-12

Över 30-års erfarenhet av nedanstående
Bygglovsritningar (alla sorters byggnader )
Konstruktionsritningar
Byggledning
Besiktningar , utredningar fukt
Byggbeskrivningar
Upphandling

Kjell Wiklund - Målerikonsult / Puts & Fasader

Kjell har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som rådgivare hos Alcro Beckers. I två decennier med måleri-rådgivning och sedan i 30 år som deras specialist på puts- och fasadsystem. Genom arbetet har Kjell besökt en mycket stor mängd byggarbetsplatser och besiktigat åtskilliga hus och fasader, stora som små. Idag bedriver han rådgivning i sin egen firma.

Det är få som har samma breda och djupa erfarenhet som Kjell när det gäller skador och föroreningar på puts och murverk samt hur de bäst ska åtgärdas. För oss är det en stor tillgång att ha honom att tillgå och rådfråga. En korrekt bedömning av en putsad eller murad fasad är en förutsättning för ett gott slutresultat.


Malmö - Lund - Staffanstorp - Hörby - Höör - Tollarp - Kristianstad - Bromölla - Sölvesborg - Karlshamn - Yngsjö - Åhus - Knislinge - Broby - Osby